Radera mina uppgifter

Radera mina uppgifter

Som en del av en ny lagstiftning (GDPR) som träder i kraft i Maj 2018 ställs nu krav på innehavare av personuppgifter. En del i detta är att den som lämnat ut sina personuppgifter enkelt ska kunna begära att uppgiftsinnehavaren raderar dessa uppgifter.

Om du lämnat ut dina uppgifter till oss och vill att vi raderar dessa ber vi dig fylla i formuläret nedan så gör vi detta inom 3 dagar.