Sammandrag från Makrillarnas årsmöte

Lagom till att pandemin fått härja ganska exakt ett år i Sverige var det så dags för Makrillarnas årsmöte. Förhoppningen var från början att detta skulle kunna hållas tillsammans med våra medlemmar, men styrelsen gjorde bedömningen att detta inte var möjligt under rådande omständigheter. Därför hölls mötet istället online, där styrelsen hade samlats i Mölndal …