Sammandrag från Makrillarnas årsmöte

Lagom till att pandemin fått härja ganska exakt ett år i Sverige var det så dags för Makrillarnas årsmöte. Förhoppningen var från början att detta skulle kunna hållas tillsammans med våra medlemmar, men styrelsen gjorde bedömningen att detta inte var möjligt under rådande omständigheter. Därför hölls mötet istället online, där styrelsen hade samlats i Mölndal och medlemmarna bjöds in via videolänk.

Efter ett inte helt oväntat IT-strul vid föreningens första årsmöte online kunde Makrillarna komma igång några minuter efter kl. 18. I vanlig ordning började årsmötet med en tanke åt avlidna makrillar. Utifrån information som skickats in från anhöriga uppmärksammades Björn  Roslöv, Curt ”Töta” Thorstensson, Adam  Sandvall, Kjell  Adrian, Gordon ”Gordie” Garant, Rune ”Gummi” Nilsson, Gunnar ”Kämpen” Kämpendahl, Åke  Lindegarth och Lennart Nilsson. Efter en tyst minut valdes Makrillarnas före detta ordförande Heinz Martini till mötesordförande som i sin tur var med och valde sekreterare och justerare tillsammans med övriga deltagare.

När mötets olika funktioner var valde skulle det bli dags för Makrillarnas kassör Philip Morsten att presentera verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Det konstaterades att pandemin medfört väldigt udda omständigheter som i mitten på året gjort det ekonomiska läget ansträngt för föreningen. Med en insamling bland våra supportrar samt ett arv från en avliden medlem rättade ekonomin upp sig och blev allt bättre ju längre året gick. Vid slutet på året konstaterades ett plusresultat på drygt 60 tkr samt ett bidrag till GAIS på 52 816 kr.

Därefter var det dags att välja in styrelsens olika funktioner och inte helt oväntat valdes Agneta Svensson som ordförande för ytterligare ett år. Ledamöter i form av Philip Morsten, Tony Balogh och Johan Morsten valdes för två år vid sidan om redan sittande Tor Berggren Torell, Jessica Karlsson och Nadja Häggström. Suppleanter blev liksom fjolåret Ingemar Mann och Anne-Lie Hansson samt att Tommy Levin och Lars Sandgren valdes som revisorer med hjälp av Heinz Martini som gick in som revisorsuppleant. Sist men inte minst valdes Henrik Ståhl och Tom Steptoe till valberedare för ett år.

Slutligen skulle Makrillarnas utmärkelser delas ut och normalt skall en mängd nya och gamla spelare prisas för stora insatser. Med de omständigheter som årsmötet hölls under i år valde Makrillarna att endast uppmärksamma hedersmakrillen denna gång. Tanken är att dela ut övriga priser på jubileumsfesten. Hedersmakrillen 2020 gick, som tidigare utlyst, till August Wängberg. Firren delas ut vid första bästa tillfälle, förhoppningsvis vid årets första publikmatch.

Med årsmötet i ryggen återstår det bara för Makrillarna att tacka alla närvarande på mötet, samt samtliga medlemmar, partners och ideella eldsjälar som på ett eller annat sätt varit med och bidragit under 2020. Glöm nu inte att teckna medlemskap och stötta oss och GAIS till ett bättre 2021! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *