Makrillarnas årsmöte blir digitalt

Makrillarnas årsmöte kommer att bli av på det datum som det är tänkt det vill säga fredagen den 26 februari 2021 men mötet kommer inte att hållas på plats i lokal utan digitalt på nätet.

När Sveriges äldsta supporterklubb planerade för föreningens kommande årsmöte fanns det en förhoppning om att kunna genomföra det tillsammans med medlemmar och på plats i en lokal.

Som bekant har pandemin ett fortsatt grepp om inte bara det svenska samhället utan även kring stora delar av resten av världen.

Makrillarnas stadgar säger att vi ska ha haft ett årsmöte innan februari månads utgång. Därför har föreningen valt att slå vakt om den demokratiska verkligheten samtidigt som vi måste förhålla oss till den samhälleliga dito.

Styrelsen väljer att genomföra årsmötet som det är tänkt fredagen den 26 februari men som ett digitalt sådant. 

Föreningen ber att få återkomma så snart som det är möjligt med detaljer kring hur årsmötet ska gå till och på vilket sätt som medlemmarna ska kunna vara med. Då det, hur som helst, sker digitalt ber vi dig som vill närvara att anmäla dig till info@makrillarna.org senast den 24:e februari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *