Makrillarnas årsmöte

I fredags höll Supporterklubben Makrillarna sitt 59:e årsmöte på John Scott’s Palace. Ett trettiotal personer hade samlats för att kombinera AW:n med lite färska siffror. Under detta årsmöte gjorde vår sedvanliga mötesordförande, tillika GAIS ordförande, Jonas Andersson comeback. Han berättade även om hans väg in i GAIS, då han en gång i tiden blev kontaktad av en kollega då hon i sin tur hade fått en förfrågan av en supporterklubb i Göteborg, Makrillarna, som behövde en mötesordförande till sitt årsmöte. Jonas svarade kollegan att han gärna tar rollen som mötesordförande hos Makrillarna då han hade varit medlem i föreningen i 15 år. Därefter skulle Jonas vara mötesordförande på Makrillarnas årsmöte i flertalet efterföljande år.

Ekonomin Årsmötet löpte i vanlig ordning på enligt konstens alla regler. Sett till årsredovisningen var den i sin helhet väldigt lik fjolårets årsredovisning. Rörelseresultatet var nästan densamma (35 tkr) som i fjol (41 tkr). Årets resultat var desto lägre (19 tkr) än fjolårets (60 tkr). Detta till största del beroende på en skuldreglering till GAIS som löpte ut i ett större bidrag. Totalt skänkte Makrillarna år 2019 hela 73 170 kr till GAIS. Detta innefattar till största del huvudföreningen GAIS, men även akademin och GAIS Futsal har fått ta del av de ekonomiska bidragen. Utöver detta har GAIS medlemmar även fått ta del av Makrillarnas medlemstidning Makrillen som är en tung post på kostnadssidan i årsredovisningen. Nämnvärt är även att antalet medlemmar 2019 uppgick till 619 st, vilket är en förbättring från året innan då antalet låg på 584 st.

Val av ledamöter Under mötet valde vi även in 3 ledamöter till styrelsen. Dessa var Nadja Häggström (omval), Jessica Karlsson (omval) och Tor Berggren Torell (nyval). Inröstade styrelsesuppleanter blev Ingemar Mann och Anne-Lie Hansson. Även revisor Tommy Levin och revisorsuppleant Lars Sandgren valdes om på ett år. I valberedningen hade vi utöver Henrik Ståhl ett nytt tillskott i form av Tom Steptoe som båda valdes in på ett år.

Makrillarnas utmärkelser I vanlig ordning prisades både spelare och supportrar för sina insatser 2019 och tidigare år. Det tyngsta och mest meriterade priset, Hedersmakrillen, gick denna gång till GAIS före detta målvakt Marko Johansson. Även Tommy Levin, Malin fors, Helene Björk, Mikael Franzén och Anette Börjesson blev prisade för sina insatser. En separat skrivelse om pristagarna kommer inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *